لوگوهای تخریبچیاطلاعات اماری
وضعیت من در یاهو
خانه ادامه مطلب آخرین ها ...آینده از آن شماست
( 5 Votes )
  • بازدید: 11373

شبیه سازی جنگ ایران و اسرائیل:

 شايد براي بسياري از رژيم هاي منطقه، چون رژيم صهيونيستي، تهاجم آمريكا به ايران و تخريب تأسيسات هسته اي يك رؤيا باشد. اما از آن‎جايي كه روزگار بر مدار روياها نمي چرخد، درك عميق تري از ابعاد اين تهاجم و واكنش هاي داخلي و منطقه اي از سوي ايران و جبهه مقاومت، مي تواند اين رويا را به كابوسي دهشتناك بدل كند.

تاكنون سناريوهاي زيادي براي حمله آمريكا يا اسراييل به ايران و ابعاد آن ترسيم شده است و در بسياري از آن ها به گونه اي خوش بينانه تلاش شده تا قابليت هاي دفاعي داخلي و منطقه اي ايران ناديده انگاشته شوند، اما در عين‎حال بسياري از آگاهان غربي هم از پشت عينك خوش بيني به آن نگاه نكرده اند و تصوير واقعي را براساس واقعيت هاي داخلي، منطقه اي و تجربيات ايران در به زانو در آوردن متجاوزان به نمايش گذاشته اند.

 يكي از اين سناريوها را روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور به اعتراف نشسته است. در اين سناريوي تشريحي آمده است كه هرگونه حمله از سوي آمريكا يا اسراييل مي تواند به واكنش انتقامي سنگيني منجر شود كه منطقه را براي آمريكايي ها، هم پيمانان شان و اسراييل به طور هم زمان تبديل به جهنمي مجسم كند.

 كريستين ساينس مانيتور نوشته است كه در صورت حمله به ايران، نيروهاي آمريكايي در افغانستان، عراق و منطقه خليج فارس هرگز روي آسايش نخواهند ديد. اين روزنامه افزوده است كه ايران مي تواند در هر دقيقه در ابتداي حمله ١١ هزار موشك را به طور هم زمان به اهدافي در منطقه شليك كند.

اين روزنامه به نقل از منبع نظامي آگاه مي نويسد: «بعيد به نظر مي رسد كه بتوان ايران را از طريق حمله نظامي به شكست كشاند، زيرا اين اقدام با حمايت نيروهاي داخلي ايران از سپاه پاسداران همراه خواهد شد و در بعد خارجي هم منطقه را به گلوله اي از آتش بدل خواهد كرد و به عبارتي ديگر اين جنگ آغاز فروپاشي سلطه و هيمنه غرب در خاورميانه خواهد بود.

...

Perhaps for many regional regimes, such as Israel, the U.S. invasion and destruction of nuclear facilities is a dream. But the era where dreams do not turn on the circuit, to understand the deeper dimensions of aggression and reactions to domestic and regional fronts by Iran and resistance, can this dream can become a terrible nightmare.
Since a lot of scenarios for a U.S. or Israeli attack on Iran and its dimensions have been drawn and many of them so optimistic effort to defensive capabilities of local and regional ignored, but at the same time, many knowledge
The western optimism behind the glasses did not look at it and the actual picture of reality based on domestic, regional and experience in bringing Iran to the knee aggressors are displayed.
 One of these scenarios to the American newspaper Christian Science Monitor to confess to sitting.
In this scenario the essay is that any attack by the U.S. or Israeli reaction can lead to heavy revenge that area for Americans, their allies and Israel simultaneously converted to hell incarnate.
 Christian Science Monitor wrote that if Iran attacks, U.S. forces in Afghanistan, Iraq and the Persian Gulf region will never see on comfort.

...

 


شايد براي بسياري از رژيم هاي منطقه، چون رژيم صهيونيستي، تهاجم آمريكا به ايران و تخريب تأسيسات هسته اي يك رؤيا باشد. اما از آن‎جايي كه روزگار بر مدار روياها نمي چرخد، درك عميق تري از ابعاد اين تهاجم و واكنش هاي داخلي و منطقه اي از سوي ايران و جبهه مقاومت، مي تواند اين رويا را به كابوسي دهشتناك بدل كند.
تاكنون سناريوهاي زيادي براي حمله آمريكا يا اسراييل به ايران و ابعاد آن ترسيم شده است و در بسياري از آن ها به گونه اي خوش بينانه تلاش شده تا قابليت هاي دفاعي داخلي و منطقه اي ايران ناديده انگاشته شوند، اما در عين‎حال بسياري از آگاهان غربي هم از پشت عينك خوش بيني به آن نگاه نكرده اند و تصوير واقعي را براساس واقعيت هاي داخلي، منطقه اي و تجربيات ايران در به زانو در آوردن متجاوزان به نمايش گذاشته اند.
 يكي از اين سناريوها را روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور به اعتراف نشسته است. در اين سناريوي تشريحي آمده است كه هرگونه حمله از سوي آمريكا يا اسراييل مي تواند به واكنش انتقامي سنگيني منجر شود كه منطقه را براي آمريكايي ها، هم پيمانان شان و اسراييل به طور هم زمان تبديل به جهنمي مجسم كند.
 كريستين ساينس مانيتور نوشته است كه در صورت حمله به ايران، نيروهاي آمريكايي در افغانستان، عراق و منطقه خليج فارس هرگز روي آسايش نخواهند ديد. اين روزنامه افزوده است كه ايران مي تواند در هر دقيقه در ابتداي حمله ١١ هزار موشك را به طور هم زمان به اهدافي در منطقه شليك كند.
اين روزنامه به نقل از منبع نظامي آگاه مي نويسد: «بعيد به نظر مي رسد كه بتوان ايران را از طريق حمله نظامي به شكست كشاند، زيرا اين اقدام با حمايت نيروهاي داخلي ايران از سپاه پاسداران همراه خواهد شد و در بعد خارجي هم منطقه را به گلوله اي از آتش بدل خواهد كرد و به عبارتي ديگر اين جنگ آغاز فروپاشي سلطه و هيمنه غرب در خاورميانه خواهد بود.
سناريوي پنتاگون
 پنتاگون سناريوي ترسيمي معروف به Tiranntرا كه نام اختصاري آن Theater Iran Near Term است با مشورت تعداد زيادي از ژنرال ها و چهره هاي اطلاعاتي بازنشسته، براي بررسي روش هاي مواجهه نظامي با ايران تهيه كرده است. اين طرح كه در مجله آتلانتيك منتشر شد، شامل سه مرحله اساسي است:
١- انهدام پادگان هاي سپاه پاسداران كه با شناسايي سازمان جاسوسي آمريكا صورت گرفته است.

٢- بمباران مراكز هسته اي ايران از طريق هواپيماهاي «steatth بي ٢» موسوم به شبح و موشك هاي كروز دريا به خشكي. اين بمباران شامل ٣٠٠ پايگاه مي شود كه به ادعاي پنتاگون ١٢٥ پايگاه از مجموع آن مرتبط با ساخت تسليحات هسته اي است.
٣- ورود نيروهاي آمريكايي به ايران از طريق ارسال نيروهايي از خليج فارس، عراق، آذربايجان، گرجستان و افغانستان به خاك ايران. سپس مراكز اطراف تهران مورد بمباران دو هفته اي قرار مي گيرد و مرحله بعدي ورود به تهران است.

جنگ ايران با اسراييل
مركز پژوهش ها و سياست هاي خاورميانه اي واشنگتن (اسپان) با همكاري كارشناسان نظامي و اطلاعاتي، جنگي شبيه سازي شده بين ايران و اسراييل را اجرا كرد كه در آن رفتار احتمالي ايران در صورت بروز جنگ پيش بيني شد. مراحل اين جنگ شبيه سازي شده بدين ترتيب بود:
1- تهاجم اسراييل: در مرحله اول اسراييل به تأسيسات هسته اي ايران بدون آگاهي ايالات متحده حمله مي كند و از طريق يك پايگاه هوايي عربستان سعودي به سوخت گيري جنگنده هاي خود مي پردازد. اين اقدام عربستان از سوي ايران مشاركت آشكار در جنگ تلقي مي شود.
٢- ايالات متحده آمريكا خواستار توقف حملات اسراييل مي شود، در حالي‎كه براي واشنگتن اين يك فرصت طلايي براي تضعيف نظام جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران است.
٣- ايالات متحده آمريكا در عين‎حال كه دو طرف را به خويشتنداري دعوت مي كند، موشك هاي پاتريوت خود را با هدف بازدارندگي از تهاجمات احتمالي ايران به اهداف منطقه اي و پايگاه هاي آمريكايي در سطح منطقه منتشر مي كند.
٤- علي رغم هشدارهاي ايالات متحده، ايران موشك هاي خود را به‎سوي اسراييل به ويژه مركز هسته اي ديمونا شليك مي كند و هم زمان حزب ا... در لبنان و حماس در فلسطين جنگ مستقيمي را عليه تل آويو آغاز مي كنند.

5- اين جنگ در داخل ايران فرصتي را فراهم مي آورد تا حكومت ايران بتواند بر ضرورت وحدت داخلي در مقابل دشمن خارجي تأكيد بيشتري كند.

٦- ايران از عربستان سعودي به دليل همراهي با اسراييل در جنگ انتقام مي گيرد و چاه هاي نفت آن و همچنين اسكله هاي صدور نفت را مورد حمله وسيع موشكي قرار مي دهد.

7- ايران به ايالات متحده آمريكا حمله نمي كند و اين تصميم پس از برگزاري يك نشست فوق العاده بين سران ايران با اختلاف ديدگاه هاي زياد در اين باره اتخاذ مي شود تا بهانه از دست آمريكايي ها براي پاسخ به تهديدات ايران گرفته شود.
8- حزب ا... به طور متوسط روزانه ١٠٠ موشك به حيفا و تل آويو شليك مي كند؛ امري كه باعث فرار يهوديان از اسراييل و مهاجرت معكوس در آن مي شود و به‎دنبال آن، اقتصاد اسراييل به شدت بحراني خواهد شد.
٩- اسراييل جنگ را به دو جبهه لبنان و فلسطين (حماس) گسترش مي دهد و جنگنده هاي آن به طور مرتب اهداف حزب ا... و حماس را بمباران مي‎كنند.
10- ايران قيمت نفت را افزايش مي دهد. پس از حمله موشكي ايران به بندر ظهران در عربستان سعودي و مين گذاري تنگه هرمز و غرق شدن كشتي هايي در اين تنگه، قيمت نفت يكباره به بالاترين حد خود مي رسد.
11- در پي تهديدات نفتي ايران، ايالات متحده تعداد زيادي نيرو را به خاورميانه و به ويژه خليج فارس گسيل مي كند و ...
اما نتايج اين جنگ شبيه سازي شده غربي جالب توجه تر از مراحل اجراي آن است:
1- لابي اسراييل در واشنگتن به دليل حمله بدون آگاهي ايالات متحده به ايران و همچنين كاهش تهديد هسته اي ايران، حداقل در ميان‎مدت به شدت ضعيف مي شود.

٢- تهاجمات، تمام منطقه را در كام خود فرو مي برد. علاوه بر هدف قرار گرفتن نيروهاي آمريكايي در عراق و افغانستان وحمله به اسراييل از طريق حزب ا... و حماس، دولت هاي سازشكار عربي به دليل فشار افكار عمومي شديدا مورد تهديد قرار مي گيرند و خسارت هاي شديدي در بعد اقتصادي به آنان وارد مي شود.

٣- شبيه سازان جنگ به اين نتيجه مي رسند كه شايد بتوانند تأسيسات هسته اي ايران را تخريب كنند، اما نمي توانند بر علم و تكنولوژي و تفكر ايراني ها غلبه كنند؛ زيرا ايران به طرز هوشمندانه اي دانشمندان و مهندسين خود را در تمامي شهرها پراكنده كرده است تا به محض اتمام جنگ بازسازي تأسيسات را با همت بيشتري از سر بگيرند.
تا همين جا هم با وجود خسارت هاي شديد به آمريكا و هم پيمانانش در منطقه آمريكايي ها قانع هستند و آن را يك پيروزي براي خود قلمداد مي كنند؛ اما اين تمام ابعاد جنگ افروزي عليه ايران نيست.
با بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد جهاني به شدت آسيب خواهد ديد. به هر حال، ايراني ها به شرايط تحريم دهه هاست كه عادت كرده اند؛ اما آسيب هاي اقتصادي براي منطقه و جهان طاقت فرساتر از آن است كه بتوان تصور كرد.
پل راجرز، كارشناس مسائل هسته اي، بعد ديگري را هم بر شدت آسيب ها مي افزايد. وي معتقد است بمباران تأسيسات هسته اي ايران مي تواند به انتشار وحشتناك تشعشعات هسته اي در سطح منطقه منجر شود. سواحل غربي خليج فارس، كويت، عربستان سعودي، بحرين، قطر و امارات متحده عربي از اين تشعشعات در امان نخواهند ماند.
در تحليل هاي كارشناسان غربي آمده است كه وقوع جنگ در خليج فارس سرنوشت جهان را تغيير داده و بازار انرژي را با تحولات شگرفي روبه رو خواهد كرد. از آن‎جا كه ٤٠ درصد نفت جهان از طريق تنگه هرمز تأمين مي شود، بسته شدن آن - به برآورد كارشناسان - قيمت نفت را به بشكه اي ١٥٠ دلار خواهد رساند و امنيت تجارت منطقه اي به ويژه در خليج فارس به دليل از بين رفتن بسياري از پايگاه هاي نظامي آمريكا و كشورهاي حاشيه خليج فارس به شدت ضربه خواهد ديد. اين يعني خسارتي سنگين كه كشورهاي مصرف كننده نفت همچون ايالات متحده آمريكا با وجود بحران هاي مالي شديد، نخواهند توانست از عهده آن بر آيند.
اعتراف ميدل ايست آنلاين
اعراب به خوبي از نتايج همكاري با ايالات متحده در جنگ افروزي عليه ايران آگاهي دارند. پايگاه خبري تحليلي ميدل ايست آنلاين مي نويسد:
«صرف نظر از اين كه سناريوهاي جنگ آينده عليه ايران حقيقي يا خيالي باشند، نمي توان ايران را با هيچ كدام از كشورهاي طرف جنگ آمريكا برابر دانست؛ زيرا ايران كشوري عادي در خليج فارس نيست و عراق صدام‎حسين هم نيست كه به راحتي محاصره و نابود شود.» اين پايگاه مي افزايد: «ايران برگه هاي برنده قدرتمندي در منطقه دارد كه به راحتي مي تواند آن ها را به‎كار گيرد. اگر ايران اراده كند، مي تواند هم افغانستان و هم عراق را به باتلاقي جهنمي براي آمريكايي ها تبديل كند. همچنين نفوذ تفكر شيعي در منطقه از حزب ا... در لبنان گرفته تا عربستان و يمن و آسياي ميانه، پتانسيلي بالفعل براي ايران به‎شمار مي رود؛ حتي تركيه با توجه به اين كه وارد كننده عمده انرژي از ايران است و با صرف نظر از موضع گيري هاي اخير آن در حمايت از جبهه مقاومت مي تواند كار را براي اسراييل و آمريكا با دشواري زايدالوصفي همراه كند.
از سويي ديگر، سوريه به عنوان يكي از اركان جبهه مقاومت در مورد انهدام تأسيسات هسته اي ايران احساس همدردي مي كند. زيرا اسراييل پيش از اين تأسيسات هسته اي سوريه را در ديرالزور بمباران كرده است و اين امر مي تواند بهانه مناسبي براي به چالش كشيدن تل آويو از طريق نظامي باشد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، آغاز حمله به ايران چه از جانب آمريكا و چه اسراييل به‎معناي پايان اسراييل خواهد بود.
در همين حال، اقدام عليه تأسيسات هسته اي ايران با وجود صلح آميز بودن آن و تأكيد گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي هسته اي بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران، در واقع به معناي اعطاي مجوز ورود به فاز نظامي هسته اي براي ايران نيز خواهد بود؛ زيرا در هر دو صورت (صلح آميز و يا غير صلح آميز) يك واكنش يكسان از سوي آمريكا مشاهده شده است و اين امر مقامات ايران را مجاب خواهد كرد كه در موارد بعدي اقدام براي فعاليت هاي هسته اي، داشتن سلاح هسته اي مي تواند لااقل در راستاي بازدارندگي از حملات بعدي تأثير به سزايي داشته باشد.»
چرا اشغال ايران غيرممكن است؟
شايد دو نكته بسيار مهم كه از چشم سناريوهاي غربي به‎دور مانده، مي تواند براي ايران قوت و براي غربي ها پاشنه آشيل به‎شمار رود؛ دو عامل عمليات هاي استشهادي و پايگاه هاي بسيج در سرتاسر ايران. غربي ها از اين نكته غافل مانده اند يا شايد ترجيح مي دهند تغافل كنند كه پايگاه هاي بسيج در هر كوي و برزن ايران مي تواند به منزله يك مركز سازماندهي براي جنگ هاي نامنظم و چريكي باشد. جنگ هايي كه ايراني‎ها در آن بسيار تجربه دارند. از اين رو و با توجه به شرايط جغرافيايي ايران كه براي جنگ هاي نامنظم و چريكي بسيار مناسب است، حتي در صورت ورود نيروهاي بيگانه به خاك آن، اشغال ميسر نخواهد شد و ورود به خاك، در واقع نقطه آغازي براي پايان امپراتوري آمريكا در جهان و تغيير معادلات قدرت جهاني خواهد بود.
از سوي ديگر، عامل استشهادي به عنوان يكي از ارزشمندترين عناصر مبارزه با متجاوزان چه در داخل و چه در خارج ايران، مي تواند مهر ابطال را بر شناسنامه جنگ طلبان نقش زند.

Perhaps for many regional regimes, such as Israel, the U.S. invasion and destruction of nuclear facilities is a dream. But the era where dreams do not turn on the circuit, to understand the deeper dimensions of aggression and reactions to domestic and regional fronts by Iran and resistance, can this dream can become a terrible nightmare.
Since a lot of scenarios for a U.S. or Israeli attack on Iran and its dimensions have been drawn and many of them so optimistic effort to defensive capabilities of local and regional ignored, but at the same time, many knowledge The western optimism behind the glasses did not look at it and the actual picture of reality based on domestic, regional and experience in bringing Iran to the knee aggressors are displayed.
 One of these scenarios to the American newspaper Christian Science Monitor to confess to sitting. In this scenario the essay is that any attack by the U.S. or Israeli reaction can lead to heavy revenge that area for Americans, their allies and Israel simultaneously converted to hell incarnate.
 Christian Science Monitor wrote that if Iran attacks, U.S. forces in Afghanistan, Iraq and the Persian Gulf region will never see on comfort. The newspaper added that Iran may attack at any minute at the beginning of the 11 thousand rockets simultaneously to fire on targets in the region.
The newspaper, quoting informed military source writes: "It seems unlikely that Iran could be through the military to reach failure, because this action with the support of the internal forces along the Iranian Revolutionary Guards will be in the external region the bullet will fire into other words, the collapse started this war and domination in the Middle East will Hymnh West.
Pentagon scenario
 Pentagon drawing scenarios Tirannt known that its name briefly Theater Iran Near Term has consulted a large number of generals and retired intelligence figures, to examine methods of military confrontation with Iran has developed. This plan was published in the Atlantic magazine, includes three basic steps are:
1 - destruction of Iranian Revolutionary Guards garrison, which identified the United States has been spying organization.

2 - bombing Iran's nuclear facilities by the aircraft «steatth no second" ghost known as cruise missiles and sea to land. This bomb contains 300 base is the Pentagon's claim that its total base 125 associated with nuclear weapons is.
3 - New U.S. forces sent to Iran through the forces of the Persian Gulf, Iraq, Azerbaijan, Georgia and Afghanistan to Iranian soil. The case centers around Tehran bombing two weeks and is placed next step is to Tehran.

Iran's war with Israel
Research Center and Washington's Middle Eastern policy (Aspan) in collaboration with military experts and intelligence, simulated war between Iran and Israel carried out in which Iran's behavior in case of possible war was predicted. This process simulated war was thus:
1 - invaded Israel: Israel in the first stage of Iran's nuclear facilities without the knowledge of the United States will attack through an air base in Saudi Arabia to refuel their aircraft deals. The move by Iran on Saudi involvement in the war is supposed to be clear.
2 - United States called for a halt to attacks on Israel, while this is a golden opportunity for Washington to weaken the Islamic Republic and is the Iranian Revolutionary Guards.
3 - United States while the two parties to be invited to, USA PATRIOT missiles aimed at their possible invasion of Iran's deterrence objectives of regional and U.S. bases in the region publishes.
4 - Despite U.S. warnings, Iran missiles to Israel, especially the Dimona nuclear center and fired it at the same time Hezbollah ... Lebanon and Hamas in Palestine is a direct war against Tel Aviv are beginning.

5 - The war in Iran provides an opportunity to be able to rule on the necessity of internal unity against the external enemy to more emphasis.

6 - Iran, Saudi Arabia due to accompany the war with Israel takes revenge and its oil wells and oil jetty to issue broad attack missile development.

7 - Iran to the United States does not attack the decision after holding an extraordinary meeting between Iran's leaders with different views about it too much is taken from the Americans an excuse to respond to Iranian threats be taken.
8 - Hezbollah ... Daily average of 100 missiles to Haifa and Tel Aviv to shoot; escape something that causes reverse migration of Jews from Israel and it is followed, the Israeli economy will be extremely critical.
9 - Israel's two front war in Lebanon and Palestine (Hamas) will expand its fighters and frequently targets Hezbollah ... And Hamas are bombarded.
10 - Iran's oil price increases. After the missile attack in Saudi Arabia Zhran port and mines the Strait of Hormuz and sink ships in the Strait, once oil prices reached its highest level.
11 - Following the threats of oil, a large number of U.S. forces to the Middle East and especially the Persian Gulf can send and ...
But the results of this simulated war western interesting than its execution process is:
1 - Israel lobby in Washington, because without knowledge of the United States to attack Iran and the Iranian nuclear threat reduction, at least in the medium term is extremely weak.

2 - invasions, all in the area and taken down their palate. In addition to targeting U.S. forces to take Iraq and Afghanistan Vhmlh to Israel through Hezbollah ... Hamas, the Arab states because of opportunist pressure of public opinion are highly threatened and severe damage to their economic dimension is inserted.

3 - like the war makers reach the conclusion that maybe able to destroy Iran's nuclear facilities, but they can not think of science and technology and the Iranians take over because of a clever way to your scientists and engineers in all cities scattered has to end as soon as war reconstruction efforts of more facilities to take over.
Until there are also severe damage to the United States and its allies in the region are convinced Americans it a victory for themselves are considered, but all aspects of the wars against Iran is not.
With the closure of the Strait of Hormuz, the world economy will suffer greatly. However, Iran to host decade of sanctions that have been used, but economic damage for the region and the world tolerate Frsatr that can be imagined.
Paul Rogers, the nuclear expert, on the other side also adds to the severity of injuries. He believes that bombing Iran's nuclear facilities can be horrific release of nuclear radiation in the region lead. West coast of the Persian Gulf, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and United Arab Emirates, the radiation will remain safe.
Analysis of Western experts that the war in the Persian Gulf and change the fate of the world energy market developments will face tremendous. Because 40 percent of the world's oil is supplied through the Strait of Hormuz, closing it - experts estimate - the price of oil to 150 dollars a barrel will trade and regional security, particularly in the Persian Gulf due to the loss of Many American military bases and border the Persian Gulf countries will see the severity of trauma. This means heavy losses of oil consuming nations like the United States, despite severe financial crisis, could not handle it coming.
Confess Middle East Online
Arabs as well as results of cooperation with the United States in wars against Iran have knowledge. Middle East Online News & Information analytic writes:
"Regardless of future war scenarios against Iran are real or imaginary, can not be with Iran, none of the States Parties to the war against the United States knew, because of the normal state in the Persian Gulf and Iraq, not Saddam Hussein is not even that easy to blockade and be destroyed. "The site adds:" Iran's powerful win in sheets that can easily be employed them. If Iran willed, can be both Afghanistan and Iraq to bog Americans into hell. Shiite influence in the region also thinking of Hezbollah ... Lebanon from Saudi Arabia and Yemen, and Central Asia, the potential for de facto is one of Iran, even the fact that Turkey major energy importer from Iran and regardless of position in support of its recent front resistance can do for Israel and the U.S. along with the difficulty to unutterable.
The other hand, Syria as one of the pillars in front of resistance to destroy Iran's nuclear facilities will feel sympathy. Because Israel before Syria nuclear facilities in the bombing has Dyralzvr and this can be a good excuse to challenge through Tel Aviv regime. According to many experts, what started to attack Iran from the United States and what Israel means the end of Israel.
Meanwhile, acting against Iran's nuclear facilities, despite its peaceful and several reports emphasized the international nuclear agency on peaceful nuclear activities of Iran, meaning the granting of entry phase of the Iranian military nuclear will be, because in both cases (peaceful or non-peaceful), a similar reaction from the U.S. has had and this will convince the Iranian authorities that the next action items for nuclear activities, having nuclear weapons can at least in line with the inhibitory influence from the next attack is. "
Is impossible because of the occupation?
Maybe Two very important that the eye remained far west scenarios, can be developed for strength and westerners achilles heel of river, two operating statements and operations around the bases of mobilization. Westerners have been unaware of this point or maybe they prefer the bases Tghafl mobilized in every corner of Iran can be regarded as an organizing center for the irregular and guerrilla war is. Wars that the Iranians are very experienced. Hence and considering the geographical conditions of the irregular and guerrilla war is very good, even if the entry of foreign forces in its territory, and occupation will not be possible to enter the soil, the starting point to end the American empire in the world and changing global power equation will be.
On the other hand cause affidavit as one of the most valuable element in the fight against aggressors whether inside or outside Iran, can revoke the October war on birth outcome does role.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
به روزرسانی کد